Orlando Willems over zijn kunst

IMG_2819“Ik wil schilderijen maken die stralen van vitaliteit. Waar men steeds opnieuw naar kan kijken, en steeds nieuwe energie uit kan putten. Bezieling en kracht zijn voor mij belangrijker dan een realistische weergave. 

Kunst ontstaat voor mij  wanneer het licht de lichtloze materie raakt, en daarmee laat ontwaken. De dingen bestaan pas als wij ze zien. De wereld komt tot ons in kleur. De manier waarop dat nu gebeurt is heel anders dan 20 jaar, 50 jaar of 100 jaar geleden. Door kunstlicht, marketing, media en de 24/7 economie is de natuur verjaagd uit de kleuren die we zien en kun je je afvragen wat waar is van wat we waar-nemen. Wat ik in de loop der jaren in mijn schilderkunstige praktijk heb ontdekt is dat kleur een diepere en hogere betekenis en werking heeft dan de tijd ons laat denken.

Eén blik op mijn schilderijen zal meteen duidelijk maken dat ik niet terug wil naar een naturalistische kleurenbenadering. Ik wil juist een nieuwe kleurervaring neerzetten. Mijn schilderijen veroorzaken een gemoedstoestand bij de beschouwer die zowel onrust als blijdschap behelst. Velen ervaren mijn kleurgebruik op het eerste gezicht als wild en onbeheerst. Het tegendeel is waar. Kopers van mijn werk geven aan dat de onderliggende ordening in mijn schilderijen zich gaandeweg openbaart en dat ze steeds andere aspecten van het schilderij zien, afhankelijk van licht, omgeving en de eigen gemoedstoestand. Mijn intentie is dat de wisselwerking tussen kleuren en compositie zodanig is dat de schilderijen nooit aan vitaliteit verliezen en zich in de loop der jaren te kennen geven.”

DE KLEURENILLUSIE